Provozním namáháním dochází často k poškození ramene bagru. Opravu provádíme buď výměnou celého dílu, nebo poškozeného místa.