Rozrývací hroty

určeny pro rozrývání:

  • snadno rozrývatelných hornin (pískovec, vápenec, slepenec, jílová břidlice, vápencové usazeniny, kaly ...)
  • méně rozrývatelných hornin (tvrdé jíly, břidlice, vrstvené a vyvřelé horniny ...)
  • pro použití v obtížně rozrývatelných horninách (rozrušená žula, zvětralé vyvřeliny ...) nutno konzultovat s výrobcem
 

Vlastnosti Rozrývacího hrotu:

  • tělo ripperu vyrobeno z houževnatého materiálu ST52.3
  • otěrové části z materiálu HARDOX 400
  • Použity speciální ripperové korunky pro dosažení maximální životnosti