Dozerový ripper je určen pro rozrušování

  • snadno rozrývatelných hornin (pískovec, vápenec, slepenec, jílová břidlice, vápencové usazeniny, kaly ...)
  • méně rozrývatelných hornin (tvrdé jíly, břidlice, vrstvené a vyvřelé horniny ...)
  • pro použití v obtížně rozrývatelných horninách (rozrušená žula, zvětralé vyvřeliny ...) nutno konzultovat s výrobcem

Vlastnosti ripperu:

  • tělo ripperu vyrobeno z houževnatého materiálu ST52.3
  • otěrové části z materiálu HARDOX 400
  • čepy uloženy v kalených pouzdrech
  • pro dosažení nejvyšší kvality svařence obráběny na horizontální vyvrtávačce

Standardně vyráběné rippery:

Typ dozeru

Hmotnost dozeru

Hmotnost ripperu

A

B

C

KOMATSU D61 17 800 kg 1 750 kg 2300 850 780
KOMATSU D65 20 310 kg 2 000 kg 2800 950 870

 

Gallery of realizations: